We think globally, we act Greek!

10 Top Greek destinations by Trivago

10 Top Greek destinations by Trivago

Trivago collected and analyzed the summer trends of 2017 and presents the top 10 Greek destinations according to preferences of Greek tourists.

1. Santorini, with average preferred price 191 euros

2. Chania, 93 euros

3. Halkidiki, 172 euros

4.Paros, 144 euros

5. Milos, 111 euros

6. Zakynthos, 112 euros

7. Skiathos, 128 euros

8. Corfu, 119 euros

9. Mykonos, 234 euros

10. Naxos, 107 euros

 

Loading...